Vajtim’ i Zonjësë Shën Mërī Virgjërë mbi Malt Kalvarie: vepër e pabotuar (1755) e Nicolò Figlia-s

Risultato della ricerca: Articlepeer review

Lingua originaleUndefined/Unknown
pagine (da-a)109-150
RivistaSTUDIME FILOLOGJIKE
Volume3-4
Stato di pubblicazionePublished - 2004

Cita questo