Udhëtim nëpër shtjellat qindravjeçare të arbërishtes

Risultato della ricerca: Foreword/postscript

Abstract

A foreword to the volume of Matteo Mandalà “Arbërishtja në rriedhë të shekujve” containing selected studies on Arbëresh dialects.
Lingua originaleUndefined/Unknown
Titolo della pubblicazione ospiteArbërishtja në rrjedhë të shekujve
Pagine7-22
Numero di pagine16
Stato di pubblicazionePublished - 2019

Cita questo