Matteo Mandalà, Lekë Matranga, njeriu, koha, vepra, - mbi botiminkritik kritrik të varianteve dorëshkrim dhe të shtypura të veprës E mbsuamee krështerë – 1592, Ombra GVG, Tiranë, 2012, f. 564

Risultato della ricerca: Review articlepeer review

Abstract

Recensione del libro di Matteo Mandalà "Lekë Matranga, njeriu, koha, vepra, - mbi botimin kritik kritrik të varianteve dorëshkrim dhe të shtypura të veprës E mbsuame e krështerë – 1592, Ombra GVG, Tiranë, 2012.
Lingua originaleUndefined/Unknown
pagine (da-a)162-165
Numero di pagine4
RivistaRES ALBANICAE
Volume1
Stato di pubblicazionePublished - 2013

Cita questo