Lekë Matranga: njeriu, koha, vepra. Mbi botimin kritik të varianteve dorëshkrim e të shtypur të veprës "E mbsuame e krështerë" (1592)

Risultato della ricerca: Scholarly edition

Lingua originaleUndefined/Unknown
EditoreOmbra GVG
Numero di pagine559
ISBN (stampa)978-9928-06-053-2
Stato di pubblicazionePublished - 2013

Cita questo