Ramon Llull, Retòrica nova. Edició a cura de Josep Batalla, Lluís Cabré i Marcel Ortín. Amb una presentació de la col·lecció per Anthony Bonner i una introducció a l’Art per Robert Pring-Mill, Turnhout - Santa Coloma de Queralt, Brepols - Obrador Edèndum, 2006, 222 pp., ill. (Traducció de l’Obra Llatina de Ramon Llull, 1), ISBN 84-934434-2-5.

Marta Romano

Research output: Other contribution

Original languageItalian
Publication statusPublished - 2007
Externally publishedYes

Cite this